اقتدار لازمه ی زندگی مشترک----------نبود اقتدار در مردان مسا...

اقتدار لازمه ی زندگی مشترک

----------
نبود اقتدار در مردان مساوی است با،مردانی وابسته و ناتوان در مهار مشکلات زندگی و مدیریت خانه و خانواده .مردانی که نمی توانند در شرایط خاص تصمیم گیری های لازم را انجام دهند و همیشه به دنبال تأیید دیگران هستند .در چنین خانواده ای مرد و زن در جایگاه مناسب خود قرار نمی گیرند و نتیجه ی این جا به جایی نقش ها مشکل جدی در کارکرد خانواده ایجاد خواهد کرد.

جالب است بدانید،زن ها در زندگی مشترک به دنبال مردانی با اقتدار هستند ،مردانی که بتوانند بر آن تکیه کنند،مردان وابسته و دهن بین نمی توانند تکیه گاه مناسبی باشند.
الرجال قوامون علی النساء(1)
خداوند مردان را هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ روانی محکم آفرید، در حالی که زنان را نازک و لطیف بر پایه ی مرد آفرید.

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در تفسیر این آیه آورده اند:عرب وقتی یک نهال تر و تازه ای نمی تواند بار خودش را تحمل کند،یک چوب سختی را زیر این نهال حائل میکند ،به آن می گوید قوام ،تا کمک کند درخت سرپا بایستد.
مردان باید قوام و استحکام باشند برای همسرانشان تا آنان بتوانند بر آنها تکیه کنند.

آقایان بدانند
نباید اقتدار را با استبداد اشتباه گرفت ،برخی مردان به اشتباه فکر می کنند ،اقتدار یعنی قلدری و زور گویی.چنین مردانی در خانه با نشان دادن زور و بازو و اعمال قدرت بیجا و کتک زدن کودکان فکر می کنند شوهر و پدر مقتدری هستند.

اشتباه نکنید؛اقتدار با محبت کامل می شود .یک مرد به اقتدار نیاز دارد تا در کارش ،در اجتماع و در مدیریت خانواده موفق باشد .اما هیچ گاه این اقتدار با محبت در تضاد نیست ،بلکه حتی به مقبولیت شما نزد خانواده تان کمک می کند.
________________________
(1 )سوره ی نساء ،آیه 34

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار