پاسداران..آگاهانه انتخاب می کنندشجاعانه می جنگندغریبانه زندگ...

پاسداران..

آگاهانه انتخاب می کنند
شجاعانه می جنگند
غریبانه زندگی می کنند
مظلومانه شهید می شوند
و بی شرمانه توهین می شوند..

•شهید مظلوم بهشتی

:sunflower:روز پاسدار مبارک:sunflower:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار