نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سکوت بهتره😞 هر چی بخوان بگن،بگن مهم نی😪

سکوت بهتره😞 هر چی بخوان بگن،بگن مهم نی😪

همه بگن..هرکی نگه.....!!!!همه باید بگن!!!

همه بگن..هرکی نگه.....!!!!همه باید بگن!!!

باشه بذا بهم بگن ادم نیستی بذا بگن کثافطی بذا بگن سنگدلی بذا بگن ......... فقط خدا میدونه چیا سرم اوردی و منو این کردی

باشه بذا بهم بگن ادم نیستی بذا بگن کثافطی بذا بگن سنگدلی بذا بگن ......... فقط خدا میدونه چیا سرم اوردی و منو این کردی

خودم 8 #پسرا بگن کدومن ؟ #دخترا بگن از کدوم خوششون میاد؟

خودم 8 #پسرا بگن کدومن ؟ #دخترا بگن از کدوم خوششون میاد؟

حاضرم نباشمو بگن بی معرفت تا باشم بگن آویزون

حاضرم نباشمو بگن بی معرفت تا باشم بگن آویزون

دخترا بگن؟! پسرا بگن؟!

دخترا بگن؟! پسرا بگن؟!

دخترا بگن ؟؟؟؟پسرا بگن؟؟؟؟

دخترا بگن ؟؟؟؟پسرا بگن؟؟؟؟

دخملا بگن کدومو میزنن؟؟ پسملا بگن کدومو دوس دارن خانومشون بزنه؟؟؟

دخملا بگن کدومو میزنن؟؟ پسملا بگن کدومو دوس دارن خانومشون بزنه؟؟؟

دخترا بگن کدومن پسرا بگن کدومو دوست دارن

دخترا بگن کدومن پسرا بگن کدومو دوست دارن

همه بگن لایک نمی خوام فقط کامنت دنبال کنندهاهمه بگن

همه بگن لایک نمی خوام فقط کامنت دنبال کنندهاهمه بگن

این رل ها بگن اوففففف سینگل ها بگن کوفت

این رل ها بگن اوففففف سینگل ها بگن کوفت

دخترا بگن موشون تا کجاست؟ پسرا بگن مو تا کجا خوبه؟؟

دخترا بگن موشون تا کجاست؟ پسرا بگن مو تا کجا خوبه؟؟

همه بگن راستم بگن: ( هرکی نگه خره خودم به هیچ وجه

همه بگن راستم بگن: ( هرکی نگه خره خودم به هیچ وجه

موافقا بگن....مخالفا هم بگن

موافقا بگن....مخالفا هم بگن

همیشه ک نمیشه مردا بگن یبارم خب خانوما بگن

همیشه ک نمیشه مردا بگن یبارم خب خانوما بگن

توروش بخواب بهت بگن هرزه من روعروسکم میخوابم بهم بگن نعشه..

توروش بخواب بهت بگن هرزه من روعروسکم میخوابم بهم بگن نعشه..

همه بگن راستش و بگن

همه بگن راستش و بگن

دخترا بگن موهاشون کدومه؟ پسرا بگن چه اندازه دوست دارن؟

دخترا بگن موهاشون کدومه؟ پسرا بگن چه اندازه دوست دارن؟

بهم بگن بمیر،میمیرم... بهم بگن برو تو جهنم،میرم بهم بگن همه چیزتو بده،میدم یعنی هر کاری که بگن میکنم ولی در عوضش... نرمممممممم مدرسهههههههههه

بهم بگن بمیر،میمیرم... بهم بگن برو تو جهنم،میرم بهم بگن همه چیزتو بده،میدم یعنی هر کاری که بگن میکنم ولی در عوضش... نرمممممممم مدرسهههههههههه