نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۱۳ ثانیه پیش
66
۳۵ ثانیه پیش
234
من شناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‌ . . . . . . . . . . . ...

من شناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

۳۶ ثانیه پیش
223
۳۸ ثانیه پیش
235
۱ دقیقه پیش
374
رمان شیطنت در راه عشق پارت_۳۰ نگاه کردم دیدم رامتینِ خواستم جواب ندم اما گفتم شاید کار مهمی داشته باشه _الو سلام _کجایی _جواب سلام واجبه ها _رها کجایی مگه دانشگاه نیستی پس این صدا ...

رمان شیطنت در راه عشق پارت_۳۰ نگاه کردم دیدم رامتینِ خواستم جواب ندم اما گفتم شاید کار مهمی داشته باشه _الو سلام _کجایی _جواب سلام واجبه ها _رها کجایی مگه دانشگاه نیستی پس این صدا ها چیه؟ _با بچه ها اومدیم شهربازی توام میای؟ _خجالت نمیکشین با این سنتون _هوم؟خجالت! ...

۱ دقیقه پیش
594
۱ دقیقه پیش
597
یه آقا امینی بود ویس که الان نیست ... چرا؟کسی چیزی بهش گفته

یه آقا امینی بود ویس که الان نیست ... چرا؟کسی چیزی بهش گفته

۱ دقیقه پیش
646
۲ دقیقه پیش
761
به نظرتون چیه... همه جواب بدین وگرنه آره دیگه

به نظرتون چیه... همه جواب بدین وگرنه آره دیگه

۲ دقیقه پیش
967
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲ دقیقه پیش
961
بعضـی‌ها گریــه نمیـکننــد اما از چشمهـایشان معلــوم اسـت کــه اشکـــی بــه بزرگــی یــک سکــوت گــوشـه‌ی چشمشان بـه کمیـن نشستـه..!

بعضـی‌ها گریــه نمیـکننــد اما از چشمهـایشان معلــوم اسـت کــه اشکـــی بــه بزرگــی یــک سکــوت گــوشـه‌ی چشمشان بـه کمیـن نشستـه..!

۲ دقیقه پیش
1K
۳ دقیقه پیش
1K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۳ دقیقه پیش
1K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۳ دقیقه پیش
1K
۴ دقیقه پیش
2K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۴ دقیقه پیش
2K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۵ دقیقه پیش
2K
my heart💙💎 #NYC🤘

my heart💙💎 #NYC🤘

۶ دقیقه پیش
2K