نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

3:۵۸:neutral_face:😐 😨 😨

3:۵۸:neutral_face:😐 😨 😨

نمد چرا ولی خیلی خندیدم :/:neutral_face:

نمد چرا ولی خیلی خندیدم :/:neutral_face:

بدون شرح :/:neutral_face:😐 😐

بدون شرح :/:neutral_face:😐 😐

یعنی بقیه با کجاشون استقلالین؟:):neutral_face:

یعنی بقیه با کجاشون استقلالین؟:):neutral_face:

:|:neutral_face:😂 😂

:|:neutral_face:😂 😂

00:00:neutral_face:💕 ✌

00:00:neutral_face:💕 ✌

جوراباشونو:))))):neutral_face:😂

جوراباشونو:))))):neutral_face:😂

:/:neutral_face:😐 😐 😐

:/:neutral_face:😐 😐 😐

دقیقا حکایت منه:|:neutral_face:😐

دقیقا حکایت منه:|:neutral_face:😐

vala://:neutral_face:

vala://:neutral_face:

با غیرتشونه‍ یعنی:|:neutral_face:✌

با غیرتشونه‍ یعنی:|:neutral_face:✌

حمله‍ حمله‍ حمله‍ حمله‍ حمله‍.... :|||:neutral_face:😂

حمله‍ حمله‍ حمله‍ حمله‍ حمله‍.... :|||:neutral_face:😂

یویویویویویویوی‌وهاهاهاهاهااااااااااا (دلیل خندم:نامعلوم!!!:neutral_face:😑 )

یویویویویویویوی‌وهاهاهاهاهااااااااااا (دلیل خندم:نامعلوم!!!:neutral_face:😑 )

مِلَت لآؤ میتِرِکؤنَنـ مَنـ عآدآمسـ خِرسیـ:|:neutral_face:

مِلَت لآؤ میتِرِکؤنَنـ مَنـ عآدآمسـ خِرسیـ:|:neutral_face:

من هم اکنون:|:neutral_face:

من هم اکنون:|:neutral_face:

نه واقعا چکار میکنه :|:neutral_face:

نه واقعا چکار میکنه :|:neutral_face:

:|||:neutral_face:💨 💨

:|||:neutral_face:💨 💨

نه:|:neutral_face:😑

نه:|:neutral_face:😑