:sparkling_heart:حدیث قدسی سخن مستقیم خدا با تو :sparkling_h...

:sparkling_heart:حدیث قدسی سخن مستقیم خدا با تو :sparkling_heart:بخون فقط واسه اینکه شاید خدا اینو عمدا گذاشته جلوچشت تا تو ببینی شاید باید تحولی تو خودت ایجاد کنی:growing_heart::growing_heart::growing_heart::growing_heart::growing_heart::growing_heart::growing_heart:

:sparkling_heart:ای فرزند آدم زاد و توشه زیاد بردار چون راه (مرگ و قیامت) دور است و دور، و کشتی خود را عوض کن چون دریا عمیق است و عمیق و وزر و بال خود را سبک گردان چون صراط دقیق است و دقیق، و عمل را خالص گردان چون بررسی کننده بصیر است و بصیر، و خواب خود را به قبر واگذار و فخرت را به میزان ،و شهوت خود را به بهشت و راحتی را به آخرت و لذت را به حور عین و تو برای من باش، من برای تو می شوم و تقرب به من پیدا کن بوسیله بی اهمیتی به دنیا و از آتش دور کن خود را به بغض گنهکاران و محبت نیکان. همانا خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.:sparkling_heart:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است