*******************************تو ای نایاب ای ناب. مرا دریاب...

*******************************

تو ای نایاب ای ناب. مرا دریاب دریاب منم بی نام بی بام . مرا دریاب تا خواب مرا دریاب مستانه . مرا دریاب تا خانه مراقب باش تا بوسه . مرا دریاب بر شانه تو ای نایاب ای ناب. مرا دریاب دریاب منم بی نام . بی بام مرا دریاب تا خواب مرا دریاب من خوبم . هنوزم آب میکوبم هنوزم شعر می ریسم . هنوزم باد می روبم مرا دریاب در سرما . مرا دریاب تا فردا مرا دریاب تا رفتن . مرا دریاب تا اینجا مرا دریاب تا باور . مرا دریاب تا آخر مرا دریاب تا پارو . مرا دریاب تا بندر تو ای نایاب ای ناب. مرا دریاب دریاب منم بی نام . بی بام مرا دریاب تا خواب مرا دریاب تا خانه . مرا دریاب مستانه مراقب باش تا بوسه . مرا دریاب بر شانه تو ای نایاب ای ناب،مرا دریاب دریاب منم بی نام . بی بام مرا دریاب تا خواب تو ای نایاب ای ناب،مرا دریاب دریاب

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است