ویژه کنید
عکس و تصویر حدیث قدسی سخن مستقیم خدا با تو💖 هر کی این هفت خط رو بخونه انشالله ...

حدیث قدسی سخن مستقیم خدا با تو💖 هر کی این هفت خط رو بخونه انشا...

حدیث قدسی سخن مستقیم خدا با تو💖 هر کی این هفت خط رو بخونه انشالله به ارزو هاش برسه
💖 ای فرزند آدم در خدمت (دین و راه) من باش زیرا من دوست می دارم کسی را که در خدمت من باشد چون تو بنده ذلیل و ناتوان و من پروردگار بزرگ و قدرتمندم، اگر (دوستان) و برادرانت بوی گناهان تو را استشمام کنند همنشین تو نخواهند شد، پس (با اینحال) گناهان تو هر روز در افزایش، و عمرت رو به نقصان است (بنابراین با این عمر کم، باقیمانده آنرا) در کارهای باطل و غفلت (از یاد من) از بین مبر. اگر (در زندگی) خواهان افزایش (معنویت هستی) با صاحبدلان مصاحبت نما و از اهل دنیا اجتناب کن، و با مساکین معاشرت داشته باش. 💖

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...