نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#نوستالژی مگه میشه یادمون بره این پست 😂 کیسه کشای عزیز اگه یادشون نیست و خواستن تجمع کنن در جریان باشن که فردا تعطیله و کسی تو وزارت نیست

#نوستالژی مگه میشه یادمون بره این پست 😂 کیسه کشای عزیز اگه یادشون نیست و خواستن تجمع کنن در جریان باشن که فردا تعطیله و کسی تو وزارت نیست

ریحانم تو تنها دلخوشی این روزای منی خودتو از ما کم نکن دوست دارم تا آن سوی ابدیت...

ریحانم تو تنها دلخوشی این روزای منی خودتو از ما کم نکن دوست دارم تا آن سوی ابدیت...

هرگز نمازت را ترک نکن وسبک نشمار میلیون ها نفر زیر خاک بزرگترین آرزویشان بازگشت به دنیاست ؛ تا

هرگز نمازت را ترک نکن وسبک نشمار میلیون ها نفر زیر خاک بزرگترین آرزویشان بازگشت به دنیاست ؛ تا " سجده " کنند، فقط یک سجده از پاهایی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از ...

دوست داشتن این نیست که جاخالی هاشون رو با تو پر کنن... اینه که بخاطرتو...جاخالی کنن.. #Raha#

دوست داشتن این نیست که جاخالی هاشون رو با تو پر کنن... اینه که بخاطرتو...جاخالی کنن.. #Raha#

از پاهایی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانی که میخواستند در پیری توبه کنند... رسول الله فرموده اند ...

از پاهایی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانی که میخواستند در پیری توبه کنند... رسول الله فرموده اند نماز صبح : نور صورت ظهر : برکت رزق عصر : طاقت بدن مغرب : ...

اگر پاهایت نتوانند تورا به ادای نماز ببرند ،انتظار نداشته باش که تو را ب بهشت ببرند....قبرها پر است از جوانانی که میخواستند در پیری توبه کنند و به دین پایبند شوند،اما همه پیر نمیشوند!!!!

اگر پاهایت نتوانند تورا به ادای نماز ببرند ،انتظار نداشته باش که تو را ب بهشت ببرند....قبرها پر است از جوانانی که میخواستند در پیری توبه کنند و به دین پایبند شوند،اما همه پیر نمیشوند!!!!

از پاهايی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند قبرها، پر است از جوانانى که میخواستند در پیری توبه کنن

از پاهايی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند قبرها، پر است از جوانانى که میخواستند در پیری توبه کنن

از پاهايي که نمي توانند تو را به اداي نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانى که مي خواستند در پیری توبه کنند... رسول الله فرموده ...

از پاهايي که نمي توانند تو را به اداي نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانى که مي خواستند در پیری توبه کنند... رسول الله فرموده اند ترك نمازصبح:نورصورت/ ظهر:بركت رزق/ عصر:طاقت بدن/ مغرب:فايده فرزند/ عشاء:آرامش خواب راازبين میبرد/

از پاهايی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانى که میخواستند در پیری توبه کنند... رسول الله فرموده اند ...

از پاهايی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانى که میخواستند در پیری توبه کنند... رسول الله فرموده اند ترک نماز صبح : نور صورت ظهر : بركت رزق عصر : طاقت بدن مغرب ...

از پاهايي که نمي توانند تو را به اداي نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانى که مي خواستند در پیری توبه کنند... رسول الله فرموده ...

از پاهايي که نمي توانند تو را به اداي نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانى که مي خواستند در پیری توبه کنند... رسول الله فرموده اند ترك نمازصبح:نورصورت ظهر:بركت رزق عصر:طاقت بدن مغرب:فايده فرزند عشاء:آرامش خواب را ازبين می برد....

من توی هفت آسمون فقط یه ستاره داشتم، راه شیری رو که می خواستن احداث کنن افتاد تو طرح... هیچی دیگه الان هم در خدمت شماییم!

من توی هفت آسمون فقط یه ستاره داشتم، راه شیری رو که می خواستن احداث کنن افتاد تو طرح... هیچی دیگه الان هم در خدمت شماییم!

از پاهايی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانى که میخواستند در پیری توبه کنند اما فرصت پیدا نکردند... ...

از پاهايی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانى که میخواستند در پیری توبه کنند اما فرصت پیدا نکردند... رسول الله فرموده اند ترک نماز صبح : نور صورت ظهر : بركت رزق عصر ...

از پاهايي که نمي توانند تو را به اداي نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانى که مي خواستند در پیری توبه کنند... رسول الله فرموده ...

از پاهايي که نمي توانند تو را به اداي نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانى که مي خواستند در پیری توبه کنند... رسول الله فرموده اند ترك نماز صبح:نورصورت/ ظهر:بركت رزق/ عصر:طاقت بدن/ مغرب:فايده فرزند/ عشاء:آرامش خواب راازبين میبرد/

من توی هفت آسمون یه ستاره داشتم ، راه شیری رو که می خواستن احداث کنن افتاد تو طرح … هیچی دیگه الان هم در خدمت شماییم !

من توی هفت آسمون یه ستاره داشتم ، راه شیری رو که می خواستن احداث کنن افتاد تو طرح … هیچی دیگه الان هم در خدمت شماییم !

" قبرها " پُره از جَوونایﮯ کہ مﮯ خواستن تو "پیری" توبه کنن ‌...

من توی هفت آسمون فقط یه ستاره داشتم، راه شیری رو که می خواستن احداث کنن افتاد تو طرح... هیچی دیگه الان هم در خدمت شماییم!

من توی هفت آسمون فقط یه ستاره داشتم، راه شیری رو که می خواستن احداث کنن افتاد تو طرح... هیچی دیگه الان هم در خدمت شماییم!

قبرها، پر است، از [ جوانانی که می خواستند ] در [ پیری ] توبه کنند، و به دین پایبند شوند، اما ' همه پیر نمى شوند.

قبرها، پر است، از [ جوانانی که می خواستند ] در [ پیری ] توبه کنند، و به دین پایبند شوند، اما ' همه پیر نمى شوند.