ویژه کنید
عکس و تصویر دری به باغ کتاب ... __________________________________ دری بگشاییم به باغ کتاب پنجره ای به بوستان ...

دری به باغ کتاب ...
__________________________________
دری بگشاییم به باغ کتاب
پنجره ای به بوستان شعر
دریچه ای به گلستان ادب
و روزنه ای به دنیای نور و معرفت
و در سفری به بیکران حقیقت
بگذریم از تنگنای مجازی و برهوت بی خبری
و از شیراز کنیم آغاز
و در همسایگی بهار نارنج
مشام جان را بنوازیم
از عطر خوش سعدی
از شمیم روح پرور حافظ
و سپس در ادامۀ راه
به عزم دیار افسانه ها
سری به سپاهان زنیم
و چراغ دل برافروزیم
از آتش نامیرای علم و فقه و فلسفه
و آنگاه به شوق خواندن کتاب معرفت
به پای سر برویم مشهدالرضا ( ع )
آنجا که گنجینۀ نور است و مهد صفا
و در حاشیه اش حکیم طوس
گذشته از هفت خوان و نبرد دیوان
نشسته بر قلۀ قاف
............
و در ادامۀ راه ، همسفر با عطّار
در گذر از هفت شهرعشق
گوش بسپاریم به نغمۀ مرغان
که نیشابور را به گنجه وصل می کنند
و عطار را به نظامی
و در می نوردند بلخ را
تا به همنوایی نی و هم کلامی با مولانا
شیرین کنند تلخ را
و برسند به دیار آفتاب
به شهر نور ، به سرزمین کتاب
___________________________________
علیرضا چخماقی
___________________________________
http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/139...

#کتاب #دری_به_باغ_کتاب #شعر_و_ادبیات #شعر #علیرضا_چخماقی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...