ویژه کنید
عکس و تصویر بعضی چشم ها تک هستند ...آنها مثل خورشیدند...پر نور و با ابهت اند...هر کسی توان ...

بعضی چشم ها تک هستند ...آنها مثل خورشیدند...پر نور و با ابهت ...

بعضی چشم ها تک هستند ...آنها مثل خورشیدند...پر نور و با ابهت اند...هر کسی توان خیره شدن به آنها را ندارد! اما بعضی چشم ها هم هستند که مثل ستاره اند به همه چشمک می زنند اما در میان میلیون ها ستاره دیگر گم اند و کمتر کسی به آنها توجه دارد...خورشید باش تا تمام آسمان دل یارت در تسخیر تو باشد وگرنه ستاره که باشی، هیچ آسمانی به تک ستاره قانع نیست...چشم هایت را ارزان نده!
از گفته های مسعود نوروزی راهی (جامعه شناس)
#مسعود_نوروزی_راهی #میم_نون_راهی #م_ن_راهی #جامعه_شناس #ازدواج #عاشقانه #عشق #خورشید #ستاره #عکسنوشته #عکس_نوشته #زن #همسر #یار #عشق #عاشقانه #سوال #جملات_قصار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...