عکس و تصویر انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد، بیسواد حقیقی ...

انسانی که به شناخت خویش نرسیده
باشد، بیسواد حقیقی است هر چند تمام
کتب دنیا را خوانده باشد.

اگر درونت پر از خشم، نفرت،خودخواهی
و غرور، حسادت و زباله‌های دیگر است،
بدان که هیچگاه چیزی را نیاموخته‌ ای
و هنوز رشد نکرده ‌ای...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...