دیدی وقتی یه #بادوم #تلخ میخوری؟!!!سریع بعدش چنتا بادوم #شیر...

دیدی وقتی یه #بادوم #تلخ میخوری؟!!!

سریع بعدش چنتا بادوم #شیرین میخوری تا تلخیش از بین بره!
تو دیگه #لذتی از بادوم های شیرین نمیبری!
فقط میخوای اون تلخی رو #فراموش کنی!
وقتی هم که اون تلخی #تموم شد...
دیگه #میترسی بادوم بخوری!
که نکنه دوباره تلخ باشه!!! #عشق مثل اون بادوم تلخه!
بعدش با آدمای زیادی #آشنا میشی!!!!
ولی فقط برای فراموش کردن اون!
بعدش هم دیگه میترسی #عاشق شی!
در اصل آدما فقط یه بار عاشق میشن!
از اون به بعدش یا واسه فراموشیه
یا از #اجبارِ تنهایی!!!!


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار