زمانی حرف بزن ڪه ارزش حرفتبیشتر از سکوتت باشدو زمانی دوست ان...

زمانی حرف بزن

ڪه ارزش حرفت بیشتر از سکوتت باشد و زمانی دوست انتخاب کن ڪه ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشد!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار