نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بیایید در این شب های قدر ؛ احیایِ انسانیت بگیریم و حواسمان باشد ؛ مبادا در این سکوتِ اندیشه وجدانمان بخوابد ! بیداریِ چشم راکه کودکان هم بلدند !

بیایید در این شب های قدر ؛ احیایِ انسانیت بگیریم و حواسمان باشد ؛ مبادا در این سکوتِ اندیشه وجدانمان بخوابد ! بیداریِ چشم راکه کودکان هم بلدند !

بیایید در این شب های قدر ؛ احیایِ انسانیت بگیریم و حواسمان باشد ؛ مبادا در این سکوتِ اندیشه وجدانمان بخوابد ! بیداریِ چشم راکه کودکان هم بلدند !

بیایید در این شب های قدر ؛ احیایِ انسانیت بگیریم و حواسمان باشد ؛ مبادا در این سکوتِ اندیشه وجدانمان بخوابد ! بیداریِ چشم راکه کودکان هم بلدند !

شب‌های قدر، شبی نیست که اتفاقی در بیرون بیفتد... بلکه اتفاق قرار است در درون آدمیان بیفتد. به همین سبب به تعداد آدمیان شب قدر وجود دارد؛ هرکسی به قدر خودش می‌رسد... سُبْحانَکَ یا لا ...

شب‌های قدر، شبی نیست که اتفاقی در بیرون بیفتد... بلکه اتفاق قرار است در درون آدمیان بیفتد. به همین سبب به تعداد آدمیان شب قدر وجود دارد؛ هرکسی به قدر خودش می‌رسد... سُبْحانَکَ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ النّارِ یا رَبِّ #رمضان #شب_قدر #لیله_القدر #شبهای_قدر #رمضان_کریم ...

بیایید در این شب های قدر ؛ احیایِ انسانیت بگیریم و حواسمان باشد ؛ مبادا در این سکوتِ اندیشه وجدانمان بخوابد ! بیداریِ چشم راکه کودکان هم بلدند !

بیایید در این شب های قدر ؛ احیایِ انسانیت بگیریم و حواسمان باشد ؛ مبادا در این سکوتِ اندیشه وجدانمان بخوابد ! بیداریِ چشم راکه کودکان هم بلدند !

@MehrBanooo_2018 بیایید امشب گریه و زاری نکنیم،

@MehrBanooo_2018 بیایید امشب گریه و زاری نکنیم، "الهی العفو" نگوییم، بیایید از امشب "الهی القول" بگوییم... با خداوند عهد ببندیم: 🌸کسی را قضاوت نکنیم، 🌸آبروی انسانی را نبریم، 🌸پشت سر دیگران صحبت نکنیم، 🌸مال کسی را نخوریم، 🌸دنبال تجسس مشکلات دیگران نباشیم، 🌸ضعیفی را زیر پا له نکنیم، 🌸بیایید مهربان ...

خدایا... تمام آدم‌های درمانده از بی‌رحمی‌های این دنیا با امید به درگاهت آمده‌اند؛ تمام بیمارانی که با نفس‌های یک در میان، یا غیاث من لا غیاث له می‌خوانند... خداوندا... به حق تمام آن الغوث الغوث‌هایی ...

خدایا... تمام آدم‌های درمانده از بی‌رحمی‌های این دنیا با امید به درگاهت آمده‌اند؛ تمام بیمارانی که با نفس‌های یک در میان، یا غیاث من لا غیاث له می‌خوانند... خداوندا... به حق تمام آن الغوث الغوث‌هایی که بر زبان جاری می‌شود؛ به حق تمام قطره‌های اشکی که بر گونه‌های شکسته‌ترین قلب‌های ...

بیایید امشب گریه و زاری نکنیم،

بیایید امشب گریه و زاری نکنیم، "الهی العفو" نگوییم، بیایید از امشب "الهی القول" بگوییم... با خداوند عهد ببندیم: 🌸کسی را قضاوت نکنیم، 🌸آبروی انسانی را نبریم، 🌸پشت سر دیگران صحبت نکنیم، 🌸مال کسی را نخوریم، 🌸دنبال تجسس مشکلات دیگران نباشیم، 🌸ضعیفی را زیر پا له نکنیم، 🌸بیایید مهربان باشیم... ...

بیایید در این شب های قدر ؛ احیایِ انسانیت بگیریم و حواسمان باشد ؛ مبادا در این سکوتِ اندیشه وجدانمان بخوابد ! بیداریِ چشم راکه کودکان هم بلدند !

بیایید در این شب های قدر ؛ احیایِ انسانیت بگیریم و حواسمان باشد ؛ مبادا در این سکوتِ اندیشه وجدانمان بخوابد ! بیداریِ چشم راکه کودکان هم بلدند !

بیایید در این #شب های قدر ؛ احیایِ انسانیت بگیریم و حواسمان باشد ؛ مبادا در این سکوتِ اندیشه وجدانمان بخوابد ! بیداریِ چشم راکه کودکان هم بلدند !

بیایید در این #شب های قدر ؛ احیایِ انسانیت بگیریم و حواسمان باشد ؛ مبادا در این سکوتِ اندیشه وجدانمان بخوابد ! بیداریِ چشم راکه کودکان هم بلدند !