دل که رنجید از کسیخرسند کردن مشکل استشیشه ی بشکسته را پیوند ...

دل که رنجید از کسی

خرسند کردن مشکل است شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگی میتوان هموار کرد! حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است