‍  مسلمان ایرانی ...من از جانب تمام کسانی که شعار دادند ،مرگ...

‍  مسلمان ایرانی ...

من از جانب تمام کسانی که شعار دادند ،مرگ بر بد حجاب، از تو معذرت میخواهم...

من از جانب تمام کسانی که شعار دادند ،ملت ما بیدار است از بد حجاب بیزار است، از تو معذرت میخواهم...

من از جانب تمام کسانی که فعلتورا از خودتو جدانکردند معذرت میخواهم...

من میدانم که تو اگر فلسفه و ارزش حجاب را بدانی ، به حجابت از من بیشتر پایبند میشوی

من میدانم که تو اگربه تلاش شبانه روزی دشمن برای تاراج حیا و حجاب زنان و دختران سرزمینم پی ببری مشتی محکم بر دهانش میزنی...
من میدانم که اگر در فرهنگ سالمی که حکم اکسیژن را دارد ، نفس کشیده بودی ، ریه های عفافت غبار نمیگرفت...
من میدانم که در عمق درونت خدارا دوست داری
فاطمه زهرا (س) را دوست داری
برای امام حسین(ع) اشک میریزی...
واگر ندای حق درست به تو برسد ، هیچگاه رضایت خدا را در دنیا باهیچ چیز دیگر عوض نمیکنی
خواهر مسلمان من اسلام را با آن چیزی که من و امثال من
میگوییم و عمل میکنیم نشناس...
حساب اسلام را از جامعه مسلمین (حال) جدا کن...
که اگر ما به دستورات اسلام درست عمل میکردیم و آن را به درستی به دیگران معرفی میکردیم ، پاکی همه جا را فرا گرفته بود و قائم ما (که غریب ترین امامان است) ظهور میکرد...

ازتو میخواهم یک نگاهی به سرگذشت حضرت صدیقه کبری س بندازی و عفاف و حیای واقعی را خودت پی به آن ببری که مسئولین دغدغه همه چیز را دارند جز آشنا کردن تو با زندگی آن بزرگواران.
#مدافعین_حیا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...