ویژه کنید
عکس و تصویر اگر اسم این حسی کہ بہ تو دارم عشق اسٺ؛ هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام ...

اگر اسم این حسی کہ بہ تو دارم عشق اسٺ؛ هیچوقت قبلا عاشق نبوده ا...

اگر
اسم این حسی کہ بہ تو دارم
عشق اسٺ؛
هیچوقت قبلا عاشق نبوده ام
مرا بہ دیدن جسمانی تو
هیچ نیازے
نیسٺ...


#رضا_براهنی #مدل_لباس

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...