ویژه کنید
عکس و تصویر -چِقَدر قَشَنگ دُروغ میگید ، وَ مآ چِقَدر اَحمَقآنِه بآوَرِتون میکُنیم!...ッ👐 👣

-چِقَدر قَشَنگ دُروغ میگید ، وَ مآ چِقَدر اَحمَقآنِه بآوَرِتون میکُنیم!...ッ👐 👣

-چِقَدر قَشَنگ دُروغ میگید ،
وَ مآ چِقَدر اَحمَقآنِه بآوَرِتون میکُنیم!...ッ👐 👣

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...