:white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_bac...

:white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_backhand_index:

:writing_hand:️ مطالب #مهم و #کلیدی درباره زکات فطره (بخش اول) 1- #شرائط #واجب شدن زکات فطره چیست؟ کسی که هنگام غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشد، باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند فطریه بدهد. :tulip::tulip::tulip::tulip::tulip::tulip: 2- #مقدار زکات فطره چه اندازه می باشد؟ #طبق نظر آیت الله شبیری : مقدار زکات فطره برای کسی که می خواهد گندم یا برنج پرداخت کندبرای هر نفر تقریبأ سه و600 گرم می باشد #طبق نظر بقیه مراجع: مقدار زکات فطره برای کسی که می خواهد گندم یا برنج پرداخت کندبرای هر نفر تقریبأ 3 کیلوگرم می باشد مکلف می تواند گندم یا برنج تهیه کند وبه فقیر بدهد ویا قیمت آن را از بازار محل خود سوال کند و به فقیر بدهد طبق قیمت گندم مقدار فطریه امسال برای هر نفر 8هزار تومان است . :tulip::tulip::tulip::tulip::tulip::tulip: 3- #زمان پرداخت زکات فطره چه موقع می باشد؟ #الف: کسی که نمازعید می خواند: طبق نظرآیت الله مظاهری: مستحّب است فطره را پیش از نماز عید بدهد. طبق نظر آیات عظام: مکارم، زنجانی: باید فطره را پیش از نماز عید بدهد. بقیه مراجع: بنابراحتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد. #ب: کسی که نماز عید نمی خواند: طبق نظر آیت الله زنجانی: به احتیاط واجب در روز عید فطر، زکات فطره را بدهد. طبق نظربقیه مراجع: می تواند دادن فطریه را تا ظهر تأخیر بیندازد. :tulip::tulip::tulip::tulip::tulip::tulip: 4-- اگرکسی درزمان وجوب، فطریه راندهدیاکنارنگذارد،تکلیفش چیست؟ طبق نظر آیات عظام اراکی، گلپایگانی،تبریزی، صافی: بعداً باید بدون این که نیّت ادا و قضا کند، فطره را بدهد. طبق نظر آیت الله بهجت : زکات فطره دیگر بر او واجب نیست ولی معصیت کرده است. طبق نظرآیات عظام زنجانی،خوئی: زکات فطره براو واجب نیست واحتیاط مستحب است که عوض آن را بدهد. طبق نظر بقیه مراجع : احتیاط واجب آن است که بعداً بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد. :tulip::tulip::tulip::tulip::tulip::tulip: 5-نپرداختن فطریه توسط دیگری اگر فطریۀ انسان بر شخصی واجب باشد و او فطره را عمدأ یا سهوأ ندهد،تکلیف چیست؟ طبق نظر آیات عظام:مکارم،سیستانی: بنابراحتیاط،واجب خودش فطریه اش را بپردازد. طبق نظر بقیه مراجع: برخود انسان پرداخت فطریه واجب نیست :leaf_fluttering_in_wind: @Quranetrat62 :leaf_fluttering_in_wind:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...