.از سینما زدیم بیروندیر وقت بود و به رسم عادت یک ساعتی بازیِ...

.

از سینما زدیم بیرون دیر وقت بود و به رسم عادت یک ساعتی بازیِ مان گرفت. بداهه دیالوگ میگفتیم و دعوا میکردیم و میخندیدیم و داد میکشیدیم. پایان بازی هایمان هم همیشه باز بود. سرخوشانه چرخ میخوردیم که ساعت از سه بامداد گذشت و چیزی به اذان نمانده بود. گرسنگی به استخوان رسیده بود و با این وضع نمیشد روزه گرفت! در چرخ خوردن و بازی کردنمان جغرافیا را از دست داده و سر از جنوب تهران درآوردیم! اهل کله پاچه که نبود اما یادم آمد آن نزدیکی ها یک فلافلی هست که تا سحر باز است. پایان بازی را باز رها کردیم و سراسیمه زدیم به فلافلی. با هم که بودیم اشتها از سرو کولمان بالا میرفت و هر دو دو نونه سفارش دادیم با نوشابه ی شیشه ای تگری! صاحب فلافلی من را میشناخت و گفت خیارشور نذارم؟! خواستم بگویم نه که گفت بذارید آقا خیارشورارو من میخورم... . هر چه گفتم تشنه ات میشود قبول نکرد که نکرد! خلاصه همه ی خیارشورها را خورد و فردا هم که داشت از تشنگی تلف میشد هی زنگ میزد به من و میگفت حرف بزن! گفتم خب تشنه ات شده جانم چرا به من زنگ میزنی؟! میگفت با تو که حرف میزنم دهنم آب میفتد برای بوسیدن ات! و تشنگی ام رفع میشود...اصلا گوجه سبز منی...لواشک منی! . . زل زدم به میز و دارم همه ی آن شب را دوره میکنم!از سینما که زدم بیرون تنها ولی با تو داشتم دعوا میکردم و میخندیدم و داد میزدم که سر از این فلافلی در آوردم! دوره کردم آن شب را و به گوجه سبز منی که رسیدم خنده ام گرفت! به خودم که آمدم صاحب فلافلی داشت برای چندمین بار میگفت اقا بالاخره خیارشور بذارم یا نه!؟ گفتم نه آقا نذار! حساب کردم و لب نزدم و آمدم بیرون. فردا هم بدون سحری روزه میگیرم! مثل دیشب که دیدم ساعت سه و نیم را رد کرده و تلگرامت آنلاین است و دلم لرزید و هیچ چیز از گلویم پایین نرفت. مثل پریشب که خوابت را میدیدم و اصلا بیدار نشدم مثل پس پریشب که یاد چت کردنمان تا خود سحر افتادم و ... . فردا هم بی سحری روزه میگیرم. اما جان مادرت تو به این حرف ها گوش نکن. تشنه ات که شد زنگ بزن! گر چه کمی تلخم ! اما هنوز هم میتوانم گوجه سبزت باشم!! و دهانت برای بوسه هایم آب بیفتد! البته اگر طعم دهانت عوض نشده باشد! . #علی_سلطانی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...