زنها که ظرفیتشان تکمیل شود،ساکت میشوند و سخت...برق چشمهایشان...

زنها که ظرفیتشان تکمیل شود،

ساکت میشوند و سخت... برق چشمهایشان خاموش میشود و لبهایشان بسته... در عوض تار های موهایشان پریشان تر میشود و قرمز ناخن هایشان پر رنگ تر... سیاهی زیر چشمشان زیاد تر میشود، و خط چشم هایشان پهن تر... زنها که ظرفیتشان تکمیل میشود، زنها که میبرند،زنها که خسته میشوند، داد و قال راه نمی اندازند،چمدان نمیبنند به قصد رفتن،اشک و آه راه نمی اندازند و زانوی غم بغل نمیگیرند... زندگی میکنند،نفس میکشند،به زنیتشان ادامه میدهند فقط از درون روزی هزار بار میمیرند...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...