اجازه ندهیم کلمات دیگران باعث دردمان شوند.سخنان دیگران باعث ...

اجازه ندهیم کلمات دیگران

باعث دردمان شوند. سخنان دیگران باعث رنجشمان شوند. اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردنمان شوند. نابینایی دیگران هدفمان راپنهان کند. ناباوری دیگران عشقمان را لکه دار کند. اجازه دهیم کلماتمان باعث قوت قلب دیگران شود الهام بخش شان باشد و مسیرشان را روشن کند. اعمالمان زنجیرهای دیگران را بازکند. دست هایمان چشم بند را از دید دیگران کنار بزند. عشقمان یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد، الهام بخش باورشان شویم و در پایان اجازه دهیم محبت ما نمایشی از محبت خدا باشد...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار