:ear_of_rice:در زمان فتنه 88 من باردار بودم و او با توجه به ...

:ear_of_rice:در زمان فتنه 88 من باردار بودم و او با توجه به اتفاقات و #اغتشاشات تهران دائم در #مأموریت بود. شبانه روز:last_quarter_moon_symbol: درگیر بود و کمتر دیده می شد.

:ear_of_rice:هم و غمش #حفظ_نظام بود و بارها به خاطر همین دغدغه اش مجروح:broken_heart: شد و سخت ترین آن وقتی بود که با قمه و چاقو:crossed_swords: او را زده بودند. :ear_of_rice:با حال و روز بدی که داشتم خودم را به سختی به #بیمارستان رساندم، پشت پرده روی تخت:sleeping_accommodation: بود. #پوتینش را درآورده بود. ناخودآگاه پایم به پوتینش خورد. #خون، درون پوتین موج زد! :ear_of_rice:آنقدر از او خون رفته بود که پوتین هایش #پر_خون بود. من حسابی ترسیده بودم:pensive_face: :microphone:راوی: همسر شهید #شهید_مصطفی_صدرزاده

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...