ظهر تابستان استسایه‌ها می‌دانند که چه تابستانی استسایه‌هایی ...

ظهر تابستان است

سایه‌ها می‌دانند که چه تابستانی است سایه‌هایی بی لک گوشه‌ای روشن و پاک کودکان احساس! جای بازی اینجاست زندگی خالی نیست مهربانی هست سیب هست ایمان هست آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. #سهراب_سپهری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار