عکس و تصویر ایسم شناسی/اصول عقایدبه سبک #سانیو:smiling_face_wi...

ایسم شناسی/اصول عقاید
به سبک #سانیو😄

یه یارویی میره پیش فلانی
یارو: فلانی، این"لیبرال"که میگن دقیقا چیه؟

*فلانی یه مشت میزنه تو صورت یارو*

یارو: چته دیوونه بزنم سرویست کنم؟!
فلانی: نمیتونی😐 لیبرالیسم یعنی هرکی آزاده هرکاری خواست بکنه، منم دلم خواست بزنمت ولی اگه تو دفاع کنی پس آزادی منو نقض کردی

یارو:|
فلانی: 😊

نظر شما چیه؟
شما چطور فکر میکنید؟ #حقیقت_لیبرالیسم #آزادی #آزادی_دروغین #آزادی_پوشالی #اسارت_نوین #لیبرال #لیبرالیسم #غرب #آگاهی #نه_به_لیبرالها #نه_به_لیبرال #نه_به_لیبرالیسم #طنز #طنز_تلخ #طنز_سیاسی #طنز_نیشدار #سیاست #سیاسی #آگاهی_سیاسی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...