اپلیکیشن 7030 توسط فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و ام