ویژه کنید
عکس و تصویر ❣ عارفی را پرسیدند: زندگی به '' جبر '' است یا به '' اختیار ''؟ ...


عارفی را پرسیدند:
زندگی به '' جبر '' است یا به '' اختیار ''؟
پاسخ داد:
امروز را به '' اختیار '' است تا چه بکارم
اما فردا ''جبر '' است.
چرا که به '' اجبار '' باید درو کنم هر آنچه را که دیروز
به ''اختیار'' کاشته ام...

✨ افکار امروزت ؛
نقش مهمی در فردا و فرداهای تو دارد.
پس تصمیمات درست بگیر...!

❣ ❣

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...