🔻 شهادت یک پاسدار در درگیری مرزی/چند عضو یکی از گروهک های