🔸 مهمان سرای حرم مطهر رضوی میزبان پاکبانان شهر مشهد شد