نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

[اکـــیــپ•طــوری] :]:leaf_fluttering_in_wind:🇺 🇸

[اکـــیــپ•طــوری] :]:leaf_fluttering_in_wind:🇺 🇸

-‏نیآزی بِه رَفتن ݩیسّت مآ جِݪۅ چشمِمٌوݩ جآمۅݩ پُر میشِه:):honeybee:🍒 ⛈ - 🌹

-‏نیآزی بِه رَفتن ݩیسّت مآ جِݪۅ چشمِمٌوݩ جآمۅݩ پُر میشِه:):honeybee:🍒 ⛈ - 🌹

قضاوت با خداست:):heavy_black_heart:️:leaf_fluttering_in_wind:

قضاوت با خداست:):heavy_black_heart:️:leaf_fluttering_in_wind:

رویآهآ پَرپَر شُد:]:leaf_fluttering_in_wind: #vampire

رویآهآ پَرپَر شُد:]:leaf_fluttering_in_wind: #vampire

بآیَد یآد گِرفت کِه بِ هیچکَس اِعتماد نَکرد چون یِهو میشَن اون ابلیسی کِه قبلَن فرشتع بود:):honeybee:🌴 🎡 🎆

بآیَد یآد گِرفت کِه بِ هیچکَس اِعتماد نَکرد چون یِهو میشَن اون ابلیسی کِه قبلَن فرشتع بود:):honeybee:🌴 🎡 🎆

بی سابقس این حجمه تنهایی:):leaf_fluttering_in_wind:

بی سابقس این حجمه تنهایی:):leaf_fluttering_in_wind:

بآیَد یآد گِرفت کِه بِ هیچکَس اِعتماد نَکرد چون یِهو میشَن اون ابلیسی کِه قبلَن فرشتع بود:):honeybee:🌴 🎡 🎆

بآیَد یآد گِرفت کِه بِ هیچکَس اِعتماد نَکرد چون یِهو میشَن اون ابلیسی کِه قبلَن فرشتع بود:):honeybee:🌴 🎡 🎆

دُنیآم بآع توع بهشتع بیبی:):leaf_fluttering_in_wind:

دُنیآم بآع توع بهشتع بیبی:):leaf_fluttering_in_wind:

ـآدًمآ ـچِہ ـرآحَتـ #ـرویآهآتُ ـعَزَتـ ـمیگیرَنـ:(:leaf_fluttering_in_wind:

ـآدًمآ ـچِہ ـرآحَتـ #ـرویآهآتُ ـعَزَتـ ـمیگیرَنـ:(:leaf_fluttering_in_wind:

یه روز، منو بین خاطره های خوبت پیدا میکنی و از خودت شرمنده میشی :):honeybee:

یه روز، منو بین خاطره های خوبت پیدا میکنی و از خودت شرمنده میشی :):honeybee:

آدَمآ چِ رآحَت رُویآهآتُ‌و اَزَت میگیرَن :):leaf_fluttering_in_wind:

آدَمآ چِ رآحَت رُویآهآتُ‌و اَزَت میگیرَن :):leaf_fluttering_in_wind:

#Lovely #Lovely

#Lovely #Lovely

#Lovely #Lovely

#Lovely #Lovely

#Lovely #Lovely

#Lovely #Lovely

:]:leaf_fluttering_in_wind:

:]:leaf_fluttering_in_wind: