ویژه کنید
عکس و تصویر تنها عشق قادر است هندسه ی جهان را دگرگون کند .. معادلات را به هم ...

تنها عشق قادر است هندسه ی جهان را دگرگون کند .. معادلات را به ه...

تنها عشق قادر است
هندسه ی جهان را دگرگون کند ..
معادلات را به هم بریزد ..
از فردی مستبد آدمی سربراه بسازد ..
حسِ پرواز بدهد ..
طراوت ببخشد ..
جانت را لبریز کند ..
دل نازکَت کند ..
بی تابت کند ..
خرابت کند و هر دم خرابتر ...

#باران_قیصری

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...