#تلنـگــــــــــر :bell::bell::black_diamond_suit:️استاد:gra...

#تلنـگــــــــــر :bell::bell:

:black_diamond_suit:️استاد:graduation_cap: در حال صحبت بود و می‌گفت:
«بچه‌ها چه موقع از انسان، چیزی #کم می‌شود:exclamation_question_mark:️»
:black_diamond_suit:️یکی گفت: «وقتی مثلاً #رژیم بگیرد:hot_dog: وزنش کم می‌شود.»
:black_diamond_suit:️دیگری گفت: «وقتی مثلاً #پولش:money_bag: را گم کند» آن دیگری گفت: «وقتی ...»
:black_diamond_suit:️و استاد گفت:
«آیا فقط در مادیات است که از انسان چیزی کم می‌شود:exclamation_question_mark:️» بچه‌ها ساکت ماندند و به فکر:thought_balloon: فرو رفتند.
:black_diamond_suit:️استاد: «مثلاً آیا اگر رفتاری ناشایست:heavy_large_circle:️ و خلاف اجتماعی از ما سربزند #آبرویمان کم نمی‌شود؟ اگر یکی از رازهای مهم خود را با #نااهل مطرح نماییم چیزی از ما کم نمی‌شود:exclamation_question_mark:️ ✘اگر دروغ بگوییم؛ ✘اگر حسادت و کبر بورزیم؛ ✘فخر فروشی کنیم؛ ✘خود‌ستایی کنیم؛ اگر .. .
:black_diamond_suit:️آیا به نظر شما در این حالات چیزی از انسان #کم_نمی‌شود:exclamation_question_mark:️» زمزمه‌ای عمومی شکل گرفت و تقریباً همه‌ی بچه‌ها با کلام یا علامت سر به نشانه‌ی تایید:heavy_check_mark:️ با استاد همراه شدند و اینجا بود که #استاد گفت:

:black_diamond_suit:️«عزیزان! آن دخترخانمی که با #ظاهری_بد و با #حجابی ناقص:no_entry_sign: در خیابان ظاهر می‌شود و خود را در معرض نگاه‌های مسموم و هوس‌آلود:smiling_face_with_horns: قرار می‌دهد نیز در حال #کم‌شدن است
:anger_symbol:کم‌شدنِ وقار و سنگینی،
:anger_symbol:کم‌شدن عفت و پاک‌دامنی
:hot_springs:️و از همه مهمتر، کم‌شدن اعتبار در نزد #حضرت_حق‌تعالی و ... .
 :white_left_pointing_backhand_index:پس چرا گاه می‌گوییم:
:hot_springs:️«مگه با #نگاه مردم چه چیزی از ما کم می‌شود:exclamation_question_mark:️».
:collision_symbol:یادمان باشد:
« #کم_شدن» فقط کاسته شدن از وزن یا ثروتِ انسان نیست:cross_mark:.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...