.یه #عشقی دارم که صداش ارامش #زندگیمه :heavy_black_heart::ki...

.

یه #عشقی دارم که صداش ارامش #زندگیمه :heavy_black_heart::kiss: . یکی که با #گفتن هربار دوست دارماش #دیوونه میشم :two_hearts: . یه نفسی دارم که با #وجودش دنیا رو مال #خودم میدونم :heavy_heart_exclamation_mark_ornament: . توبدترین #شرایط پیشمه :heavy_black_heart: ارومم میکنه :purple_heart::couple_with_heart: مهربونه :growing_heart::sparkling_heart: دعوا #میکنیم باز اونه که میاد طرفم :growing_heart: زود میبخشه #همیشه :heart_with_arrow: . :blue_heart:هرکار #میکنم بازم میگه بیا بغلم میدونه عادت دارم به بغلش:growing_heart::sparkling_heart: . کسیو دارم که #دوس ندارم هیچ احد و ناسی بهش نگاه کنه :growing_heart: :blue_heart: . یکیو دارم که #دوس دارم فقط مال من باشه :growing_heart::sparkling_heart: یکی که #میخوام صداش فقط مال من باشه :two_hearts::kiss: یکی که میخوام #عطر تنش فقط مال من باشه :heavy_black_heart: یکی که #عشق منه :green_heart: یکی که نباشه #نیستم :purple_heart::couple_with_heart: #جونم به جونش بستس:white_left_pointing_backhand_index::heavy_black_heart::white_right_pointing_backhand_index: . . زود تگش کن #عشقتو بهش بگو چقدر #دوسش داری :white_down_pointing_backhand_index::heavy_black_heart:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...