- ببین اسکول . . . :grimacing_face::grimacing_face:اونی که ت...

- ببین اسکول . . . :grimacing_face::grimacing_face:


اونی که تو واسش بال بال میزنی.

من عموم موزاییک سازی داره . . .

چه ربطی داشت ---

نمیدونم در کل خواستم بگم---

به ارواح حدم نیستی در جدم:confused_face:•••

نه واسا واساااا

گرگ باش:smirking_face:

مث خر:expressionless_face:

دیگه نمیتونم بزنم

چیزه دیگه حرف هم نمیتونم بزنم

:no_entry_sign:No pv:no_entry_sign:

ناموسن هولم نکنین بلدم:persevering_face::persevering_face:

ولی در کل من شاخم :flexed_biceps:

راستی یادم رف بگم:

هـــــــــــه!!!!
مَـن بـا دَمْـپـایـی
تْـو بـا چـنـد تـایـی ؟اووو بـلاخـرهـ شـاخـــــ شُـدَمـــــ رفت:unamused_face::face_with_tears_of_joy:
هه
بعضیام هنوز تو کف ما دوش میگیرن!!
.
.
.
.
..
.
وای من چرا انقد شاخم اخه؟
بارالهی تورا برای تمام شاخیت هایی ک در وجود من نهادی شکر:face_with_stuck-out_tongue_and_tightly-closed_eyes:

و در اخر هه :smirking_face:
بازم هه :smirking_face:
و بازم هه ببین اسکول:smirking_face:
وااااااای خعلی حاااااال میده:face_with_tears_of_joy:
ﻫﻪ ﺑﺒﯿﻦ ﺍﺳـــــکول:angry_face:
ﺍﻭﻧﯽ ﮎ ﺗﻮ ﻭﺍﺳﺶ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ ... ﻣﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﺶ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾم:confused_face:
ﻧﻪ ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﻮﺩ ...:neutral_face:
ﺍﻭﻧﯽ ﮎ ﺗﻮ ﻣﺮﺩﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ …:unamused_face:
ﻧﭻ ... ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎﺍﺍ ...ﺍﻭﻧﯽ ﮎ ﺗﻮ ﻭﺍﺳﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾﻢ:weary_face:
ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺳﮑول ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺎﺧﻢ
ﺑﺮﻭ ﺍﻭﻧﻮﺭ

نوچ اینم نشد ک ای بابا
اصلا منو قاطیه شاخا بفرستید برم
قول میدم بشینم یه گوشه فقط بگم.....هه


خل و چلم خودتی:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها