#بانو .....روزهای #عجیبی است زمانه الک برداشته و سخت در حال ...

#بانو .....روزهای #عجیبی است

زمانه الک برداشته و سخت در حال الک
کردن است ......لحظه ای هم #صبر نمی کند !


یک روز چادر را الک کرد
و امروز چادری ها را الک میکند !


بانوی چادری
دانه های الک زمانه،
ریز است

مبادا حیا و عفت و #نجابت الک شود
و تو بمانی ....
:rose:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...