نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 ‍ ‍ 😭 شعری از زبان حال امام زمان(عج)😭 خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی اثر از یاری ما در دلتان نیست ...

😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 ‍ ‍ 😭 شعری از زبان حال امام زمان(عج)😭 خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست😔 😔 انتظارم ز شما بیشتر است از دگران😭 😭 😭 یک دعای فرجی🙏 ...

شعری از زبان حال امام زمان(عج) خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست انتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی ...

شعری از زبان حال امام زمان(عج) خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست انتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی بر لبتان نیست که نیست اگر هم هست فقط لقلقه ای باشد و لیک گریه ...

شعری از زبان حال امام زمان(عج) خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست انتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی ...

شعری از زبان حال امام زمان(عج) خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست انتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی بر لبتان نیست که نیست اگر هم هست فقط لقلقه ای باشد و لیک گریه ...

شعری از زبان حال امام زمان(عج الله) خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست انتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای ...

شعری از زبان حال امام زمان(عج الله) خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست انتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی:بر لبتان نیست که نیست اگر هم هست فقط لقلقه ای باشد و لیک گریه ...

‍ 🕯 ▬▬▬▬๑💔 ๑▬▬▬▬▬🕯 💔 🔻 خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی 💔 🔻 اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست 💔 🔻 انتظارم ز شما بیشتر است از ...

‍ 🕯 ▬▬▬▬๑💔 ๑▬▬▬▬▬🕯 💔 🔻 خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی 💔 🔻 اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست 💔 🔻 انتظارم ز شما بیشتر است از دگران 💔 🔻 یک دعای فرجی بر لبتان نیست که نیست 💔 🔻 اگر هم ...

‌ خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست انتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی بر لبتان نیست که نیست ...

‌ خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست انتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی بر لبتان نیست که نیست اگر هم هست فقط لقلقه ای باشد و لیک گریه بر غربت ما در شبتان ...