از همه سراغ تو را میگیرم سرم رابلند می کنم آسمان هنوز ادامه ...

از همه

سراغ تو را میگیرم سرم رابلند می کنم آسمان هنوز ادامه دارد و من در پایین ترین نقطه ی افرینش نشسته ام میان اینهمه شور و هیاهو یک روز انقدر دور و ناپیدایی که نشانی تورا هیچ عابری نمی داند و روز دیگر انقدر نزدیک و پیدایی بی انکه پلک هایم را باز کنم می بینمت دست اتفاق را می گیرم بالشم را پر از شعرهای تازه می کنم تا جای پاهایت رو فرش بیفتد و خواب هایم بوی تن تو را...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار