:dove_of_peace:منتظرهیچ‌چیز نمانیدنه برای آخر هفتهنه برای تا...

:dove_of_peace:

منتظرهیچ‌چیز نمانید نه برای آخر هفته نه برای تابستان نه برای کسی‌که عاشق شوید، و نه برای زندگی! #خوشبختی وقتی می‌آید که #منتظرش نباشید وقتی‌که بیشترین بهره را از #زمان_حال ببرید پیدامیشود :smiling_face_with_smiling_eyes: شبتون بخیر :beating_heart:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار