ویژه کنید
عکس و تصویر #حدیث_عشق💛 ✨ امام صادق از یکی از یارانش پرسید: چند بار حج رفته‌ای؟ گفت: نوزده ...

#حدیث_عشق💛 ✨ امام صادق از یکی از یارانش پرسید: چند بار حج ر...

#حدیث_عشق💛

✨ امام صادق از یکی از یارانش پرسید:
چند بار حج رفته‌ای؟
گفت: نوزده بار

✨ امام فرمود:
آنرا به بیست حج برسان تا ثواب یک
بار زیارت حسین علیه‌السلام برایت نوشته شود.

📗 کامل الزیارات

Loading...