پارت نهمدکتر:صبا تو و خواهرت باید برید  آلمان کار کنید امسال...

پارت نهم

دکتر:صبا تو و خواهرت باید برید آلمان کار کنید امسال من نمیتونم برم ولی
شما باید به جای من برید
صبا:چ..چ...چ...ی آ....آ...قای دکتر من نمیتونم پدر و مادرم رو تنها بزارم
دکتر:فقط یک سال
صبا:ولی آقای دکتر...
هنوز حرفم تمام نشده که در اتاق را زدند
سنم بود
سنم :سلام آقای دکتر چیزی شده صدام کردید
دکتر:سنم برای خواهرت توضیح دادم
شما باید برید آلمان کار کنید برای یک سال
ولی خواهرت نمیخوات بره
نظر شما چیه؟؟؟
سنم :ولی آخه پدر و مادرم چی میشن
صبا :آقای دکتر ما نمیتونیم بریم آخه پدر مادرمون تنها میمونن...
دکتر:خب باشه تا فردا وقت دارید اگر نظرتون تغییر کرد خبرم کنید
صبا:ممنونم آقای دکتر میشه ما بریم
دکتر :بله میتونید برید
در رو باز کردم که از اتاق برم بیرون که آقای
دکتر دوباره صدام زد:آ....ه ....صبا یادم رفت
این رو بهتون بگم راستی
به حقوق شما هم ۵میلیون هم اضافه میشه
من دهنم باز موند که در رو باز کردم و
رفتم پیش سنم بهش گفتم:
سنم آقای دکتر بعد اینکه تو رفتی صدام
زد دوباره رفتم پیشش گفت راستی به حقوق شما ۵میلیون هم اضافه میکنن....


هرکی از رمانم خوشش میاد بگه لطفاً:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است