نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ای اهلِ حرم؛ میر و علمدار نیامد علمدار نیامد… علمدار نیامد… سقای حسین؛ سید و سالار نیامد علمدار نیامد… علمدار نیامد… خبر که اومد… رباب و زینب و بچه ها؛ نوحه شروع کردن ای اهلِ ...

ای اهلِ حرم؛ میر و علمدار نیامد علمدار نیامد… علمدار نیامد… سقای حسین؛ سید و سالار نیامد علمدار نیامد… علمدار نیامد… خبر که اومد… رباب و زینب و بچه ها؛ نوحه شروع کردن ای اهلِ حرم… ای اهلِ حرم؛ میر و علمدار نیامد علمدار نیامد… علمدار نیامد… سقای حسین؛ سید ...

ای اهل حرم میر علمدار نیامد سقای حرم سید و سالار نیامد علمدار نیامد، علمدار نیامد ای هم‌سفـران مـاه بنـی هاشمیان کو آرام دل و دیده و آرامش جان کو؟ #السلام_علیک_یا_قمر_بنی_هاشم #السلام_علیک_یا_ابوالفضل_العباس_علیه_السلام #یا_ابوالفضل_العباس_علیه_السلام #شاه_علقمه #یا_اباعبدالله_الحسین ...

ای اهل حرم میر علمدار نیامد سقای حرم سید و سالار نیامد علمدار نیامد، علمدار نیامد ای هم‌سفـران مـاه بنـی هاشمیان کو آرام دل و دیده و آرامش جان کو؟ #السلام_علیک_یا_قمر_بنی_هاشم #السلام_علیک_یا_ابوالفضل_العباس_علیه_السلام #یا_ابوالفضل_العباس_علیه_السلام #شاه_علقمه #یا_اباعبدالله_الحسین #یا_حسین #عباس #بین_الحرمین #یا_قمر_بنی_هاشم #قمر_بنی_هاشم #مذهبی #محرم۹۸ #نینوا #حاج_محمود_کریمی #مداحی #یا_زینب_کبری #حضرت_علی_اکبر #امام_حسین #نوحه #هیئت ...

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد/ علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد/ علمدار نیامد

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد/ علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد/ علمدار نیامد

سقای حسین سید و سالار نیامد.... علمدار نیامد علمدار نیامد.....

سقای حسین سید و سالار نیامد.... علمدار نیامد علمدار نیامد.....

ای اهل حرم میرو علمدار نیامد. سقای حسین سید وسالار نیامد. علمدار نیامد علمدار نیامد.. حسین

ای اهل حرم میرو علمدار نیامد. سقای حسین سید وسالار نیامد. علمدار نیامد علمدار نیامد.. حسین

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد... سقای حسین سید و سالار نیامد... علمدار نیامد... علمدار نیامد...

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد... سقای حسین سید و سالار نیامد... علمدار نیامد... علمدار نیامد...

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد یا حسین.... . . . عزاداریای همتون قبول حق باشه. التماس ...

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد یا حسین.... . . . عزاداریای همتون قبول حق باشه. التماس دعا

ای اهل حرم میر علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد

ای اهل حرم میر علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد

ای اهل حرم میر علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد

ای اهل حرم میر علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد.... علمدار نیامد....

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد.... علمدار نیامد....

ای اهل حرم میر عملدار نیامد علمدار نیامد سپهدار نیامد علمدار نیامد سپهدار نیامد ای اهل حرم سرور و سالار نیامد ای اهل حرم میر علمدار نیامد علمدار نیامد سمهدار نیامد نیامدددددد

ای اهل حرم میر عملدار نیامد علمدار نیامد سپهدار نیامد علمدار نیامد سپهدار نیامد ای اهل حرم سرور و سالار نیامد ای اهل حرم میر علمدار نیامد علمدار نیامد سمهدار نیامد نیامدددددد

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد... علمدار نیامد... علمدار نیامد... سقای حسین سید و سالار نیامد... علمدار نیامد... علمدار نیامد...

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد... علمدار نیامد... علمدار نیامد... سقای حسین سید و سالار نیامد... علمدار نیامد... علمدار نیامد...

السلام علیک یا حامل اللوا الحسین علیه السلام ای اهل حرم میر و علمدار نیامد علمدار نیاد........ علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد....... علمدار نیامد

السلام علیک یا حامل اللوا الحسین علیه السلام ای اهل حرم میر و علمدار نیامد علمدار نیاد........ علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد....... علمدار نیامد

ای اهل زمین عید گذشت و خبر از یار نیامد، بر زخم دل فاطمه غمخوار نیامد، چند روز دگر مانده که با ناله بگوییم: ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، سقای حسین، سید و ...

ای اهل زمین عید گذشت و خبر از یار نیامد، بر زخم دل فاطمه غمخوار نیامد، چند روز دگر مانده که با ناله بگوییم: ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، سقای حسین، سید و سالار نیامد، علمدار نیامد. ايام شهادت وعزاداري ارباب بي كفن برشما تسليت باد-التماس دعا

ای اهل دلان عید گذشت و خبر از یار نیامد بر زخم دل فاطمه غمخوار نیامد چندروزدگر مانده که با ناله بگوییم: ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد ...

ای اهل دلان عید گذشت و خبر از یار نیامد بر زخم دل فاطمه غمخوار نیامد چندروزدگر مانده که با ناله بگوییم: ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد التماس دعا....