پدر سحر  خدایاری:دخترم مشکل عصبی داشت که خودش را کشت!       ...

پدر سحر خدایاری:دخترم مشکل عصبی داشت که خودش را کشت!

https://aftabnews.ir/fa/news/609439/%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار