ویژه کنید
عکس و تصویر معـروف بہ عبـاس و مسمّـے بہ ابوالفضـل عـآلم بہ علـے نازد ... و مـولا بہ ...

معـروف بہ عبـاس و مسمّـے بہ ابوالفضـل عـآلم بہ علـے نازد ... و م...

معـروف بہ عبـاس و
مسمّـے بہ ابوالفضـل
عـآلم بہ علـے نازد ...
و مـولا بہ ابوالفضـل
#ماه‌منیرم🌙 #عباس_علمدار_حسین #حدیث_عشق 👑

Loading...