نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

❤ 🍃 نبودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزاست ... ‌

❤ 🍃 نبودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزاست ... ‌

نبودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست ... #عاشقانه

نبودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست ... #عاشقانه

نبودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیز هاست.. #رسول_یونان

نبودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیز هاست.. #رسول_یونان

نبودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست....

نبودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست....

نبودن تو ... فقط نبودن تو نیست ، نبودن خیلی چیزهاست ...! کلاه روی سرمان نمی‌ایستد ! شعر نمی‌چسبد ...! پول در جیبمان دوام نمی‌آورد ...! نمک از نان رفته ، خنکی از آب ! ...

نبودن تو ... فقط نبودن تو نیست ، نبودن خیلی چیزهاست ...! کلاه روی سرمان نمی‌ایستد ! شعر نمی‌چسبد ...! پول در جیبمان دوام نمی‌آورد ...! نمک از نان رفته ، خنکی از آب ! ما بی تو فقیر شده‌ایم ...!

ساعت، تکرار نبودن توست.. تو در گلویم آویخته شدی او روی دیوار اتاق...

ساعت، تکرار نبودن توست.. تو در گلویم آویخته شدی او روی دیوار اتاق...

نبودن تو ... فقط نبودن تو نیست ، نبودن خیلی چیزهاست ...! کلاه روی سرمان نمی‌ایستد ! شعر نمی‌چسبد ...! پول در جیبمان دوام نمی‌آورد ...! نمک از نان رفته ، خنکی از آب ! ...

نبودن تو ... فقط نبودن تو نیست ، نبودن خیلی چیزهاست ...! کلاه روی سرمان نمی‌ایستد ! شعر نمی‌چسبد ...! پول در جیبمان دوام نمی‌آورد ...! نمک از نان رفته ، خنکی از آب ! ما بی تو فقیر شده‌ایم ...!

بودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست

بودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست

تو از تبار خاکی و اندوهی که شدی روی قلبم حکاکی...

تو از تبار خاکی و اندوهی که شدی روی قلبم حکاکی...

‎نبودن تو ‎فقط نبودن تو نیست ‎نبودن خیلی چیزهاست ‎کلاه روی سرمان نمی‌ایستد ‎شعر نمی‌چسبد ‎پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد ‎نمک از نان رفته ‎خنکی از آب ‎ما بی تو فقیر شده‌ایم! قووو

‎نبودن تو ‎فقط نبودن تو نیست ‎نبودن خیلی چیزهاست ‎کلاه روی سرمان نمی‌ایستد ‎شعر نمی‌چسبد ‎پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد ‎نمک از نان رفته ‎خنکی از آب ‎ما بی تو فقیر شده‌ایم! قووو

‎نبودن تو ‎فقط نبودن تو نیست ‎نبودن خیلی چیزهاست ‎کلاه روی سرمان نمی‌ایستد ‎شعر نمی‌چسبد ‎پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد ‎نمک از نان رفته ‎خنکی از آب ‎ما بی تو فقیر شده‌ایم...!

‎نبودن تو ‎فقط نبودن تو نیست ‎نبودن خیلی چیزهاست ‎کلاه روی سرمان نمی‌ایستد ‎شعر نمی‌چسبد ‎پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد ‎نمک از نان رفته ‎خنکی از آب ‎ما بی تو فقیر شده‌ایم...!

نبودن تو ...... فقط نبودن تو نیست ... نبودن خیلی چیزهاست ...

نبودن تو ...... فقط نبودن تو نیست ... نبودن خیلی چیزهاست ...

نبودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست

نبودن تو فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست

مهم نیست کجای این کره ی خاکی باشم... دور از #آغوشت همه جا بوی #غربت میدهد... #masoom

مهم نیست کجای این کره ی خاکی باشم... دور از #آغوشت همه جا بوی #غربت میدهد... #masoom

wed 27 نبودن تو،فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست....

wed 27 نبودن تو،فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست....

نبودن تو،فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست.

نبودن تو،فقط نبودن تو نیست نبودن خیلی چیزهاست.

"نبودن تو؛ فقط " نبودن تو " نیست! نبودن خیلی چیزهاست. "

نبودن تو فقط

نبودن تو فقط "نبودن تو" نیست! نبودن خیلی چیزهاست.