....تصور کندختربچه‌ای نیم‌وجبی که تو را ″بابا″ بخواند و ذوق ...

..

. . تصور کن دختربچه‌ای نیم‌وجبی که تو را ″بابا″ بخواند و ذوق کند از اینکه پدر و مادری دارد از جنس من و تو! . صبح‌ها با دستان نرم و ظریفش به جانت بیفتد و صدای شیطنت‌هایش خانه را بردارد تا بیدار شوی و روزتان را با دالی بازی آغاز کنید... . بعدازظهر بهانه بیاورد تا به پارک برویم، با پاهای ناز و کوچکش روی چمن‌های پارک بدود موهای لطیفش را به دست باد بسپارد . لواشکش را گاز بزند و از ترشی آن چهر‌ه‌اش درهم برود کِیف کند و صدای خنده‌هایش بشود دلخوشیِ روزگارِ من و تو! . هنگام برگشت هم از خستگی در آغوشت خواب و بیدار باشد... چه حس قشنگی دارد که شب‌ها برایش قصه بخوانیم دست‌هایمان را محکم بگیرد و با تبسمی که در خواب بر لب دارد بشود واو عطف میان من و تو! . . قطعا شیرینی وجود این کودک و اتفاقات مربوط به او را در هیچکدام از شیرینی فروشی‌های جهان نمیتوان یافت! . . #دخترکم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #دُردانه:baby_angel: #حس_خوب_مادر_شدن:beating_heart:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار