شاخ هارا شناسایی کنیم(۱۲):درودی مدرود ؛دوستان در این پست علا...

شاخ هارا شناسایی کنیم(۱۲):

درودی مدرود ؛دوستان در این پست علاوه بر دسته ی شماره ی (۱۱)یعنی 《خود شاخ پنداران تعویضاتی》دسته ای دیگر از شاخ های گرام تحت عنوان 《خود شاخ پنداران سین گریز 》را مشاهده کرده که گونه ای دیگر از دسته ی شماره (۱۱)هستند البته با این تفاوت که این گونه ی نادر از حروف الفبای فارسی (که این روز ها بسیار مفلوکانه واقع شده است و سر در گریبان خویش برده و با مرور شاهنامه به گذشته نورانی خود قبطه میخورد) با حرف "سین"به شدت مشکل داشته و گویی این واژه، ظالمانه ارث پدرشان را قصب کرده است؛ لذا به همین دلیل واژه ی "صاد" را جایگزینی برای این حرف قاصب نموده و به کرات از آن استفاده میکنند و در مشاهیر از دست داده ی خود ، خویشتن را سر دسته شاخ ها میپندارند. ....به همین دلیل اینجانب از همین تریبون استفاده کرده و به آنها میگویم:((واژگان فارسی "حرمت"دارند نه"لذت"!)).
خداوند پاسبانتان:|

#شاخ_پندارگان #خود_شاخ_پنداران #خود_شاخ_پنداران_سین_گریز #خود_شاخ_پنداران_تعویضاتی #شاخ_نباشیم #ضد_شاخ #کمپین_مبارزه_با_شاخ_پنداران_مجازی #سین_گریزان #شاخ #شاخ_ها_را_ریشه_کن_کنیم #ضد_شاخ_باشیم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...