#نخون . فکر کن :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_...

#نخون . فکر کن :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy:

تو این خونه چجوری زندگی میکنن:face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: بعد مردم میگن ما مشکل داریم :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: فکر کن اول خونه یه سالن. بعدش اتاق خواب. بعدشم دستشویی :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: بعد چی... به جز دستشویی همشون دوتا در دارن :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: تازشم اگه مهندس ناظر خونه !!!! تحصیل کرده باشه که دیگه بدتر دستشویی رو میزاره وسط خونه اونم با دوتا در :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy: یکی برا عقب و یکی برا جلوی ساختمان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها