#ادامه پارت صدونه اینا همش درست ولی اخرش چی - چی بگم رهام .....

#ادامه پارت صدونه

اینا همش درست ولی اخرش چی - چی بگم رهام ... رهام : توجه محبت اینا چیزی ازت کم نمی کنه می کنه اون چی تا حالا ناراحتت کرده - برام مهم نیست رهام منکه گفتم نمی تونم بهش حسی داشته باشم هر چند بهترین مرد رو زمین باشه به کسی که قول داده باهمون ازدواج کنه - این کارو می کنم برگشتم وامیر علی رو نگاه کردم روشو برگر وند ودراتاقش رو محکم بست صدای خورد شدن چیزی اومد رهام دلخور نگام کرد وگفت : فکر نمی کردم انقدر سنگ دل باشی رفت ومنو با یه دنیا سوال ونگرانی تنها گذشت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار