لعنت به زمونه ای که مرد بودن درد داره ونامرد بودن کیف! لعنت ...

لعنت به زمونه ای که مرد بودن درد داره ونامرد بودن کیف! لعنت به زمونه ای که خوبی کردن تاوان داره وبدی کردن احترام! لعنت به زمونه ای که پاک بودن تنهایی میاره اما خیانت کردن کلاس! لعنت به زمونه ای که حرف،حرف میاره،پول،پول میاره،اما محبت،خیانت میاره! لعنت به زمونه ای که تاوقتی براشون صرف داشته باشی تو دلشون جا داری! خدایا لعنت به این آدمات...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار